top of page

algemene voorwaarden

Op alle aankopen die plaats vinden in de webshop van SosoCoco Store zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling bij SosoCoco Store ben je verplicht met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan door het vakje aan te vinken onderaan de bestelling.

Prijzen en verzendkosten

Alle vermelde prijzen op de website van SosoCoco zijn in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting. Om het internetwinkelen leuk te houden, neemt SosoCoco de verzend- en verpakkingskosten voor haar rekening vanaf €75,00! Daaronder betaal je voor kleine dingen € 4,75 voor een brievenbuspakje met track&trace en € 7,75 voor pakketpost ook met track&trace. 

Het plaatsen van een bestelling

Klik het artikel naar keuze, de hoeveelheid, maat en eventueel kleur aan om een bestelling te plaatsen.
Vul de gevraagde gegevens in en kies voor verzenden of ophalen in de winkel in Deventer in de Walstraat 60. Vervolgens kies je de wijze van betalen via iDEAL of een betaling via overboeking.
Daarna dien je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Het systeem zal je nu doorlinken naar I-deal of je kunt via je eigen bank een overschrijving doen. De bankgegevens en het exacte bedrag vind je in de orderbevestiging in je mail.

Levertijden

De door SosoCoco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door SosoCoco worden teruggestort.

Bezorging

Bij ‘niet thuis’ wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de bezorger en anders ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over een ander bezorgmoment.

Ruilen/Retourneren

Indien je niet tevreden bent over de bestelling, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. SosoCoco zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.

Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 15 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan SosoCoco retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele aangehechte labels. Wel dien je dit vooraf kenbaar te maken via e-mail met vermelding van het ordernummer. De kosten voor retourzendingen komen voor je eigen rekening. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij SosoCoco worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

Op maat aangepaste kleding:

Een retourzending dient verstuurd te worden naar SosoCoco Store, Walstraat 60, 7411 GN DEVENTER o.v.v. het order- of factuurnummer en je bankgegevens. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden en bewaar het track&trace bewijs.

SosoCoco behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

Suggesties/Klachten

Heb je suggesties of klachten over onze producten, laat het ons dan weten per e-mail. Wij komen hier dan zo spoedig mogelijk op terug. 

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SosoCoco in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SosoCoco gehouden is tot enige schadevergoeding,  tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SosoCoco kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen SosoCoco en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud

SosoCoco blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

bottom of page